Afiŝita de: Lariko Melnik | 21.06.2009

Propono pri regularo

Kiel vi jam legis, anstataŭ la kutima leciono ni diskutos la temojn laŭ la tagordo, kiun Bergino jam aperigis en la blogo. Tiuj estas:

1. Regularo. Diskuto pri la malneto proponita de la Estraro.
2. Deĵorado. Ĉu ni daŭre proponu tiun eblecon?
3. La Movada Foiro. Ĉu ni aranĝu ion samtempe kun la Movada Foiro?
4. Memorigo pri nova pagoperiodo, julio-septembro.
5. Ĉu aliaj ideoj pri niaj lando kaj agado?

Jen sube la propono pri regularo por Esperanto-lando kaj la Esperanto-komunumo. Kompreneble, temas pri tre malneta malneto, do morgaŭ estos ebleco diskuti ĝin pli detale.

ESPERANTO-LANDO

La lingvo de Esperanto-lando estas Esperanto. Esperanto-lando estas dediĉita al la praktikado kaj disvastigo de Esperanto per babilrondoj, kursoj, informado kaj similaj agadoj.

ESPERANTO-KOMUNUMO

Esperanto-komunumo estas la grupo, kiu administras la agadon en Esperanto-lando kaj subtenas ĝin finance. Ĉiuj esperantistaj loĝantoj de Dua Vivo rajtas membriĝi en ĝi senpage.

Amikoj kaj Apogantoj de la grupo Esperanto-komunumo subtenas Esperanto-landon per financaj kontribuoj. Tiuj kontribuoj estas uzataj por pagi ĝian luon kaj por financi esperantistajn agadojn en Esperanto-lando kaj en Dua Vivo ĝenerale.

Nur Amikoj kaj Apogantoj rajtas:
– sendi mesaĝojn al la grupo Esperanto-komumo;
– proponi kandidatatojn por la Estraro.

Nur Apogantoj rajtas:
– voĉdoni por la Estraro;
– membriĝi en la Estraro.

FINANCAJ KONTRIBUOJ

Financaj kontribuoj estas pagendaj kvar fojojn jare por la periodoj: januaro-marto, aprilo-junio, julio-septembro, oktobro-decembro.

Amikoj pagas minimume 300 linden-dolarojn en ĉiu tri-monata periodo.

Apogantoj pagas jenan kontribuon:
A-landanoj: 3000 linden-dolaroj en ĉiu tri-monata periodo;
B-landanoj: 2000 linden-dolaroj en ĉiu tri-monata periodo.
[B-landoj: iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanujo kaj Korea Respubliko), Afriko kaj Latina Ameriko.
A-landoj: ĉiuj aliaj landoj.]

Financaj kontribuoj povas esti pagataj aŭ al la Kasisto, aŭ la la konto de Dua Vivo ĉe UEA.

KASISTO

La rolfiguro Kasisto estras la grupon Esperanto-komunumoj kaj tenas la bonhavon de la grupo. Ĉiam tri membroj de la estraro devas koni ĝian pasvorton. Se iu el tiuj tri homoj ŝanĝiĝas, oni ŝanĝu la pasvorton.

Se la posedanto de la rolfiguro Kasisto forlasos Duan Vivon, necesos fermi ĝian konton kaj krei novan Kasiston.

La Kasisto ne tenu pli grandan bonhavon ol necesas por tujaj bezonoj. Se la bonhavo rapide kreskas, la troa sumo estu aŭ utiligata por la Esperanta-agado en Dua Vivo aŭ sendita al la konto de Dua Vivo ĉe UEA.

ESTRARO

La Estraro konsistas el 5-7 homoj. Ĝiaj taskoj estas:
– stimuli kaj kunordigi la agadojn en Esperanto-lando;
– certigi ĝian financan situacion.

La Estraro mem faras ĉiujn decidojn rilate al la financa kaj ĝenerala administrado de Esperanto-lando.

ELEKTOJ

La Estraro estas elektata de la Apogantoj en alternaj tri-monataj periodoj.

Ĉiuj Amikoj kaj Apogantoj de la grupo Esperanto-komunumo, kiuj pagis sian kontribuon por la koncerna tri-monata periodo, rajtas proponi kandadatojn dum du-semajna periodo anoncata de la Estraro.

Ĉiuj Apogantoj de la grupo Esperanto-komunumo, kiuj pagis sian kontribuon por la koncerna tri-monata periodo, rajtas esti kandidatoj por la Estraro.

Ĉiuj Apogantoj de la grupo Esperanto-komunumo, kiuj pagis sian kontribuon por la koncerna tri-monata periodo, rajtas voĉdoni dum du-semajna periodo anoncata de la Estraro.

MALPERMESOJ

Esperanto-lando estas trankvila kaj pacama loko, kie normale estas malpermesata la portado de armiloj. Ankaŭ tro bruaj aŭ ĝenaj iloj estas nebonvenaj.

Tiuj, kiuj ĝenas la trankvilon de Esperanto-lando, estos petataj foriri. Se necese, ili povos esti forigitaj aŭ entute forblokitaj.


Responses

 1. Nur etan rimarkon:
  Mi trovas la terminon “loĝantoj” (por la angla termino “Residents”) maloportuna. Ĝi povas pensigi pri tiuj homoj, kiuj aĉetis aŭ luprenis loĝejon en DV, sed ĝi fakte indikas ĉiujn uzantojn de la sistemo. Mi preferas paroli pri “anoj de DV” aŭ “duavivanoj”.

 2. Dankon pro via komento. Kompreneble ankau’ aliaj komentoj estos bonvenaj, precipe se vi ne povos veni al la kunveno c’i-vespere.

 3. Nu, mi vidas, ke regularoj ne estas temo, kiu entuziasmigas multajn DV-anojn. Ne surprize – ankaŭ mi ne aparte interesiĝas pri regularoj!
  Tamen, por tiuj kiuj interesiĝas, ni daŭrigos la diskuton vendredon post la babilado, la 3an de julio, je 22.00 (MET), 20.00 (GMT), 13.00 (DV).

 4. Karaj,
  mi opinias, ke
  — la diskuto pri regularo povos okazi NE post la babilrondo, sed ANSTATAU la babilrondo; ja ĝuste tiucele naskiĝis la babilrondo, ke ni babilu…
  — ni povos diskuti, kompreneble, estas utile koni la opiniojn de ni ĉiuj. Tamen decidoj kutime ne naskiĝos el tiuj babiloj. Pli simple estas la prezento de diversaj punktoj por voĉdono. Pri financo-koncernaj demandoj rajtas voĉdoni nur Apogantoj, pri ceteraj (kiel regularo), ankaŭ la ceteraj membroj.
  — la reguloj estas ne por fortimigi la membrojn, sed doni sekuran kaj agrablan uzadon de Esperanto-Lando. Ĉie, kie estas relative “rigoraj” regulgoj (ekz. nia pli frua, kaj ankaŭ nia nuna “loĝlando”, la svisa “sandbox”, ktp), la uzantoj, vizitantoj fartas pli bone, kaj ili ne devas timi malagrablajn “surprizojn”.
  — kvankam la “dejhorado” ne alportas monon por ni, sed ja ĝi estas, estus bezonata. Kelkaj esprimis sin, ke estis bone trovi tie iun, kiu KAPABLAS DONI INFORMON PRI ESPERANTO, PRI ESPERANTO-LANDO. La dejhorado ne signifas nur sidadi-restadi tie, kaj babili inter si, sed helpi, informi la alvenintojn, au / kaj novulojn.

  dankon…
  :))))
  dori

 5. Mi vidas, ke Babilonto jam anoncis, ke oni diskutos la regularon dum la babilrondo. Mi proponis, ke ni diskutu ĝin POST la babilrondo, ĉar ne estas oportune por mi mem ĉeesti tiel frue – nek por Bonulo, mi kredas. Krome, mi jam rimarkis, ke la temo ne interesas ĉiujn, do verŝajne la plejmulto preferos diskuti ion pli interesan dum la babilrondo.

  Mi ne konsentas pri la propono, ke oni simple voĉdonu pri la diversaj punktoj. La Estraro volas aŭdi la opiniojn de la homoj, sed poste ni reverkos la regularon surbaze de tiuj opinioj kaj prezentos ĝin por ĝenerala aprobo – ne dum iu kunveno, kiam ne ĉiuj povos ĉeesti, sed al la tuta grupo Esperanto-komunumo.

 6. Saluton.

  Mi ne estas certa ĉu mi povos vekiĝi je la kvara (je la dek-dua DV-tempo), kaj vekiĝi je la kvina estas iom oportuna ol vekiĝi ol la kvara. :-)

  Pri la voĉdono, kiun Dorina proponas, mi konsentas kun Lariko.


Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Ŝanĝi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Ŝanĝi )

Connecting to %s

Kategorioj

%d bloggers like this: