Afiŝita de: hxocxjo | 22.07.2019

GRAVA ANONCO. Kunveno 28an de julio

Karaj membroj kaj geamikoj

Ne ekzistas sufiĉaj monrimedoj por daŭre pagi la luadon de Esperanto-Lando. En la lastaj jaroj malkreskis la aktivado, kaj iĝas pli malfacile havi sufiĉe da lernantoj por rekomenci la kursojn. En pasintaj okazoj, ni sukcesis peti pli da mono de niaj membroj, sed evidentiĝis ke tio estas nur provizora solvo. Ne estas dezirinde aŭ juste peti 348 eŭrojn jare kiam nur estas kelkaj aktivaj membroj kaj maloftaj vizitantoj. Ni dankas la subtenon de ĉiuj kiuj kontribuis, kaj ebligis tiujn 10 jarojn de funkciado (sen kalkuli la antaŭan klubon) , el kiuj ni certe konservas bonajn memorojn. Tio ne signifas la malaperon de esperantista aktivado en Dua Vivo, sed nova etapo. Ni konservu la amikecon kaj homajn rilatojn. Ni ne havos apartan esperantan landon, sed daŭre povas renkontiĝi en aliaj lokoj.

Pro tio ni kunvokas kunsidon, la dimanĉon, 28an de Julio, je la 19a ( Centra Eŭropa horo) por aŭskulti vin kaj aprobi, modifi, aŭ malaprobi la sekvajn proponojn. Se vi ne povas veni, bv sendi viajn komentojn kaj (mal)aprobojn al Casisto Citron.

 

PROPONOJ

 

1.Malfondo de Esperanto-Lando

1.1 Post fino de la luperiodo (8an de aŭgusto), Esperanto-Lando fermiĝos.

1.2 Se restas lindenoj en la kaso, tiuj estos donacataj al fondaĵo Wikimedia, kiu zorgas pri Vikipedio.

1.3 La grupo “esperanto-Komunumo” daŭre ekzistos kaj restas plene uzebla kiel nuntempe.

1.4 La konstruaĵoj kaj aliaj objektoj en Espèranto-Lando laŭeble revenos al siaj respektivaj posedantoj, aŭ perdiĝos.

1.5 La retpaĝo https://duavivo.wordpress.com/ daŭre restos, sed ĝi en plu reprezentos la eksan societon. Ĝi havos nur informan celon. Ĝin redaktos “helpantoj” de la esperanto-komunumo.

1.6 La paĝo ĉe Facebook, daŭre estos prizorgata de hxocxjo (Jorge Pavón), kiu volonte akceptas kunlaboron.

 

2. Kion fari poste?

2.1 La fino de Esperanto-Lando ne signifas finon de Esperanto en Dua Vivo.

2.1 Esperantista aktivado daŭre okazos en Dua Vivo, sed la mardaj kaj dimanĉaj kunvenoj translokiĝos al aliaj landoj. Venis du proponoj: Dorina kaj Babilonto proponas okazigi ilin en ilia insulo Auroro, kaj Cyril ankaŭ povus disponigi malgrandan spacon. Ne estos kotizoj, sed ili povos ricevi mon-donacojn.

2.2 Kreo de rolo de “helpanto” aŭ “spertulo” : En ĉi tiu nova etapo ekzistos nek estraro nek prezidanto. Aktivaj membroj estas invitataj aldoni la etikedon “helpanto” aŭ “spertulo” . Tiu estu homo kun sperto en Dua Vivo, kiu pretas bonvenigi novulojn, respondi demandojn, disvastigi informon eksteren, solvi problemetojn ktp. Ili povos eksigi, por difinota tempo aŭ definitive, avatarojn de la grupo en ekstremaj kazoj se tiu homo damaĝus la amikecan kunvivadon. Helpantoj/spertuloj tute ne celas esti prezidanta aŭ aŭtoritata gvidado. Konvenas almenaŭ 3 homoj en tia rolo.

2.4 Nur helpantoj/spertuloj havos administrajn rajtojn en la blogo https://duavivo.wordpress.com/

2.5 Kaze de neceso, ĉiu aktiva membro povos proponi kunvenon por ĉiuj anoj de la grupo, por pritrakti specifa(j)n temo(j)n.

2.6 Ni emfazas ke ĉiu ano de la grupo rajtas proponi kaj organizi aktivaĵojn.

Advertisements
Afiŝita de: hxocxjo | 21.08.2018

Rekomenco de kurso

Karaj lernemuloj!

Pro la longdaŭra varmego ĉie en Eŭropo, mi proponas, ke la rekomenco de LINGVOKURSO POR KOMENCINTOJ estu nur en septembro.

Mi afable petas ĉiujn, bonvolu informi, aŭ konfirmi, ĉu vi daŭre emas partopreni la lingvokurson, kiu – same kiel antaŭe – okazos ĈIUSEMAJNE DIMANĈE, inter la 20.00 – 21.00 MET / 11.00 – 12.00 AM DuaViva Tempo.

Vian anoncon, aliĝon aŭ interesiĝon sendu en NOTKARTO aŭ en INTERNA MESAĜO al Dorina Landar.

Ĝis la rekomenco de la kurso, okazos daŭre Babilrondoj, ĉiam dimanĉe kaj marde, en la kutima tempo, al kiuj ni atendas ĉiujn, kiuj deziras refreŝigi aŭ gardi sian lingvokonojn.

Mi deziras al vi agrablan daŭrigon de la somero!

Kun salutoj, Dorina

Afiŝita de: hxocxjo | 21.03.2018

Nova kurso en Second Life (Dua Vivo)

Snapshot_001

La Esperanto-Kumunumo en Second life (Dua vivo) ĝoje anoncas la okazigon de kurso por homoj kiuj jam havas bazan konon de esperanto kaj volas plibonigi sian nivelon ĝis meza kapablo (B2 laŭ la Eŭropa Referenckadro). Ni ankaŭ konatiĝos kun la esperanta literaturo, historio kaj komunumo.

Tempo kaj horo: ĉiudimanĉe, ekde la 25a de marto 20.00 a horo (MET Mez-Eŭropa Tempo). Atentu ke tiu estas la tago de la horŝanĝo. La lecionoj daŭras 60 minutojn. Ni petas la partoprenantojn esti akurataj.

Loko: Esperanto-lando

La kurso estas senpaga. Nur necesas senkoste membri en la Esperanto-Komunumo ĉe Dua vivo, sed ni dankas donacon por helpi la komunumon plu lui sian terenon.

Rajtas aliĝi kiuj jam kapablas kompreni kaj uzi simplajn frazojn en esperanto. Vi bezonas aŭskultilon kaj mikrofonon por aktive partopreni.
Se vi neniam uzis Second Life, bonvolu familiariĝi antaŭ la kurso pri la baza funkciado: kiel moviĝi, kiel paroli voĉe, ktp. Ĉi tiu gvidlibro povas helpi vin.

La instruisto estos Dorina Landar. Oni uzos nur esperanton dum la lecionoj. La lernantoj ricevas hejmtaskojn, kiujn foje ili sendos sur notkarto al la instruisto. Dum la lecionoj estos gramatikaj klarigoj kaj taskoj, legado kaj memstara diskuto.

Por pli da informu, kontaktu:

jmatty2000 Resident – ENGLISH
babilonto Karu – DEUTSCH
Dorina Landar – MAGYAR

Afiŝita de: hxocxjo | 20.03.2017

Dua vivo estas tre bona ilo por esperantumado, tamen, la novuloj povas komence trovi ĝin iom kompleksa. Pro tio, ni prezentas novan gvidlibron. Elŝutu ĝin ĉi tie: https://goo.gl/lu9YaT

Vizitu ankaŭ la neoficialan paĝon de la Komunumo ĉe Facebook: https://www.facebook.com/Esperanto-Dua-Vivo-1018410218232418/

portada

Afiŝita de: hxocxjo | 08.03.2016

Internacia Tago de Virinoj

AF E  virina tago dl

La 8a de marto estas rekonita de Unuiĝintaj Nacioj kiel la “Internacia Tago de la virinoj”. Oni speciale memorigas pri la atingoj de tiu “duono de la homaro” kaj la neceso de justa kaj egaleca socio sen diskriminacio pro sekso. Kvankam en multaj landoj oni jam preskaŭ sukcesis, oni ne forgesu ke ankoraŭ restas granda malegaleco en aliaj mondopartoj.

Ĉu la deklaro kaj celebrado de ĉi tiu tago helpas aŭ utilas? Ĉu el ĝi nur al komercistoj aŭ politikistoj? Ĉu en niaj landoj estas plena egaleco? Kiel oni povas havi samtempe familian vivon kaj laboron ekster la hejmo? Pri tiuj temoj ni babilis komforte sidantaj sur nia teraso ĉe E-Lando. Eble la tago estas pli simbola ol utila en la realo, sed ankaŭ ĝi estas preteksto por dialogi kaj pripensi. Ni ne forgesu pri la historio, nek pri virinoj ankoraŭ ne ĝuantaj bazajn homajn rajtojn.

Al ĉiuj virinoj, ni kore deziras feliĉan tagon!

 

 

 

Afiŝita de: hxocxjo | 21.10.2014

Esperanto-Lando daŭre invitas vin

 Aktualigite 25-an de marto 2018


Adreso: http://maps.secondlife.com/secondlife/Heim/80/123/26


  • Babilrondo

Renkontu viajn malnovajn geamikojn aŭ konu homojn el la tuta mondo.
Marde 20:00- 21:00 MET (11:00-12:00 laŭ duaviva tempo)

  • Lecionoj  (komencintoj)

Ni praktikas diversajn aspektojn de la lingvo, sub la gvido de Dorina: gramatikon, vort-trezoron, konversacion, ktp.

Dimanĉe 20:00- 21:00 MET (11:00-12:00 laŭ duaviva tempo)

  •  Aliaj eventoj

Aliĝinte al nia grupo vi ricevos informojn pri eventualaj okazaĵoj. Restu atenta!

Bv. atenti ke la duaviva tempo povas ŝanĝiĝi post la vintra tempokalkulo.

Por profiti pli bone la eblojn de Dua Vivo, estas rekomendita, sed ne deviga, uzado de mikrofono kaj kap-aŭskultiloj.

Tiel funkcias unu el la lekcionoj en nia klubo

Tiel funkcias leciono en nia klubo ĉe Esperanto-Lando

Afiŝita de: aleksandro | 12.03.2014

Ĝisdatigo

La lando floras!  Multaj partoprenis la lastan lecionon.  Ankaŭ granda babilrondo okazis vendredon kun sep homoj, sed neniu fotis ĝin.

kurso 4.3.2014_002

La distingita instruistino Dorina parolas laŭte por esti aŭskultebla de la granda aŭdantaro.

kurso 4.3.2014_003

Atendante la trajnon…

Snapshot_003

Kiel diras la afiŝoj en esperanto-lando, ĉiuj esperantistoj estas invititaj al la festoj en aŭroro.  Ŝajnas ke la lasta estis bonega!

Snapshot_003

Ĝis revido en Esperanto-Lando!

Afiŝita de: aleksandro | 16.02.2014

Klasoj daûras!

Bonan tagon al ĉiuj esperantistoj!

La blogo ne estis ĝisdatigita dum iom da tempo, sed la esperanto-komunumo estas tamen forta!  Dorina Landar instruas kurson por progresantoj – komencintoj, kaj babilrondoj okazas ĉiuvendrede.

Afiŝita de: babilonto | 19.01.2014

Ĉu vi ankoraŭ deziras apogi Esperanto-Landon

Amikoj kaj Apogantoj
Ĉu vi ankoraŭ deziras apogi Esperanto-Landon per memvola kotizo?
La kotizoperiodo januaro-februaro-marto komenciĝas jam, kaj ni bonvenigas kaj dankas vian subtenon.
Apogantoj:
A-landanoj L$ 3000 (= US$ 12 = 9 eŭroj)
B-landanoj L$ 2000 (= US$ 8 = 6 eŭroj)
Amikoj:
minimume L$ 600 (= US$ 2,40 = 1,80 eŭroj)
Vi povas pagi rekte al Kasisto Citron, aŭ per la aŭtomato en Esperanto-Lando. Se vi preferas, eblas pagi ankaŭ al nia konto  duvi-d ĉe UEA.  Se vi pagas ekstere de Dua Vivo, informu nian kasiston pri tio per retpoŝto: esperantokomunumo-ĉe-gmail.com
Ni volonte akceptas ankaŭ pli malaltan sumon, vi povos pagi al nia donaco-korbo „Tip-Jar“ apud la enirejo.
|

http://slurl.com/secondlife/Heim/80/123/26

Afiŝita de: dorina2009 | 27.01.2013

ĈU LERNI PLU EN DUA VIVO?

Ne estis granda surprizo, sed mi fariĝis ege trista, eksciinte, ke Lariko ne plu gvidos la mardajn kursojn.

Ŝi ja pravas: Ne estis senchave prepari ĉiam novan materialon por 2 – 3 homoj.

Tio pensigis min: ĉu tiuj esperantistoj, kiuj ĉie ĉiam elmontras sian esperantistecon, eĉ tri horojn semajne ne kapablas dediĉi… do,  ni diru: pri sia lingvoevoluo. Aŭ por iu pli sindonema afero: por tio, ke plu ekzistu instruado, babilado, esperanto-renkontiĝoj en Dua Vivo.

Ĉu vere finiĝos ne nur la eblo de virtualaj renkontiĝoj, sed ankaŭ la unikaj ebloj de lernado, lingva praktikado de Esperanto? Mi ne povas, ne volas kredi tion.

Mi volas fari ankoraŭ ĉion eblan… kaj se eĉ tiel ne…

Mi ja jam enketis pri eko de nova kurso, kaj la respondoj estis grandparte pozitivaj. Kaj tio kuraĝigis min, verki kaj dissendi tiun ĉu alvokon, kun konkretaj proponoj.

Se estos almenaŭ dek aliĝintoj (tiam mi povos kalkuli je 5 partoprenantoj, en optimuma kazo), okazos la sekva kurso:

Nivelo:  Komencinto. Tio signifas, ke necesas kompreni simplajn frazojn en Esperanto, kaj ankaŭ respondi ilin, kaj skribe, kaj voĉe, ne estas problemo se kun eraroj. La aliĝinto povu prezenti sin, (voĉe) paroli pri si, pri la farmilio, laboro, lernado, loĝloko.

Temoj: Ripeto de simplaj, kun aldono de novaj gramatikaĵoj, gramatikaj taskoj, lego- kaj parolekzercoj, preparo kaj prezento de dialogoj pri la ĉiutaga vivo. En tiu ĉi kadro, foje okazos ankaŭ prelegoj, en nivelo por progresantoj.

Tago kaj tempo: La lecionoj daŭros 1 horon kaj 15 – 20 minutojn, ĉiumarde, je la 11h30 AM, DV-tempo, tio signifas, ke ekde la 20h30 laŭ Mez-eŭropa Tempo (MET), kiu validas inter alie por Francio, Germanio, Italio, Hungario.

Financoj: Ĝis nun, kaj ankaŭ estonte la kursoj en DV estis – estos senpagaj. Estas tamen nia tasko pripensi kaj solvi la eblon de renkontiĝoj, komunaj lernadoj, prelegoj, ktp – por kiuj donis kaj ankoraŭ donas eblon nia bela Esperanto-Lando. Do, estu plu nia tasko apogi ĝin, laŭ niaj ebloj…

Komenco de la kurso:  La 12an de februaro, mardon. Ĉar la kurso komenciĝos je la 110h30 AM, la aliĝontoj alvenu je la 11h00, laŭ Mez-Eŭropa Tempo je la 20h00.

Loko: Lernejo de Esperanto-Lando (Esperanto-Lando, Heim (91, 129, 26)

Por aliĝi al la kursoj, necesas, ke vi havu rolfiguron („avatar”) en Dua Vivo (Second Life), pri aliĝo, partopreno, ktp vi povas legi en diversaj lingvoj ĉe ligilo: http://secondlife.com/

Fine mi petas ĉiujn kiuj povas, disvastigi tiun ĉi informon.

Mi esperas, ke ni povos komenci denove kurson marde.

La supraj ne tuŝas la jam (de pli ol 2 jaroj) ekzistantan kurson, jam por progresantoj, ĉiulunde, al kiu kompreneble eblas ĉiumomente aliĝi, se la lingvonivelo konvenas por la aliĝonto (legu: https://duavivo.wordpress.com/2012/08/17/plia-kurso-por-progresantoj/).

 

Older Posts »

Kategorioj