Afiŝita de: hxocxjo | 23.08.2019

Forpasis Reni Porter

(english text at the bottom)

Kun peza koro, ni ricevis konfirmon, ke nia amiko Reni mortis ĉi tiun junion, post malsano. Li loĝis en Halifakso (Kanado) kaj ofte partoprenis la babilrondojn . Reni estis tre estimata pro sia ĝentileco kaj ni konservas bonajn memorojn pri liaj vizitoj.

Nome de la esperantistoj en Dua Vivo, ni kondolencas al lia familio kaj proksimuloj.

——————————————

With a heavy heart, we recieved confirmation that our friend Reni passed away this June, after an illness. He lived in Halifax (Canada) and frequently took part in the meetings. He’s hightly remembered for his kindness and we have good memories from his visits.

On behalf of the esperantists on Second Life, we send our condolences to his family and close ones.

Afiŝita de: hxocxjo | 08.08.2019

Nova loko

Ekde la 11a de aŭgusto, la dimanĉaj kaj mardaj babilrondoj okazos en nova adreso: Mo Mo Island (108, 154, 22), je la 20a horo (Mez-Eŭropa tempo). Ni atendas vin!

 

 

Afiŝita de: dorina2009 | 03.08.2019

ADIAŬO DE ESPERANTO-LANDO

En 2009, la 3an de septembro, a Dua-Vivaj esperantistoj decidis havi propran terenon, „landon”.

Komenciĝis la instruado en la impona ejo por prelegoj kaj lernado

Deĵorado

Ĉu vi rememoras? En la supra parto okazis ankaŭ veturilkonkurso. Jen,  ili estis la gajnintoj. Ĉu vi rekonas ilin?

Tie okazis ofte la Babilrondoj kaj festoj.

Plej ofte Babilonto kaj Dorina preparis tiujn festoj, kun donacetoj.

Dum kurseto, ni eklernis, kiel konstrui en Dua Vivo.

Ni ankaŭ amuziĝis en nia moderna, subĉiela dancejo

En nia belega „lando” ni povis lerni kaj ripozi, babiladi kaj aŭskulti esperantlingvan radio-elsendaĵon, ni trovis legeblajn librojn en la bela biblioteko,

kaj eblis „loĝi”, malpaki pakaĵojn,  ŝanĝi vestaĵojn,  trovi trankvilajn, serenajn  momentojn en la „supraj” dometoj.

SEKVAS LA LASTAJ BILDOJ PRI TIU ĈI BELA LOKO, KIU DONIS TIOM DA VALORAN AMUZIĜON POR NI.

DOLORAS LA ADIAŬO…

de la Biblioteko…

de la Lernejo, jam malplena…

de la Babilejo, kie estis decidita la malapero de Esperanto-Lando, …

de la Deĵorejo, kie staras la Memorŝtono pri nia kara amikino, Esperantina… kaj kie vigle kuradis ŝia donaco, la sciureto, kvazaŭ ĝi estus ŝia animo…

de la Dancejo, kaj la kajo, kie atendas je dispono boateto preta por veturigi nin sur la maro…

kaj de la haltejo, Esperanto-Lando, kie eĉ la trajno haltis.

Mi dankas  niajn „DuaVivanojn”, tiujn esperantistojn, kiuj vizitadis, lernis, amuziĝis ĉi tie, kiuj helpis per ideoj, donacoj kaj mono nian 10 jaran restadon ĉi tie.

Nome de tiuj, kiuj forgesis, mi dankas Babilonton, kiu ĝis la lasta momento malavare kaj sindoneme organizis kunvenojn,  pagis kaj kolektis luprezojn, donis animon al Esperanto-Lando.

Tre triste, Dorina

Afiŝita de: hxocxjo | 29.07.2019

Decidoj de la kunveno, 28an de Julio.

1.Malfondo de Esperanto-Lando

1.1 Post fino de la luperiodo (la 8an de aŭgusto), Esperanto-Lando fermiĝos, se neniu alia esperantisto volas transpreni la luadon. (kosto: 7600L$ monate). Neniu esprimis intereson pri tio.

1.2 Mono: La kasisto redonos 1000L$ al la persono kiu pagis kotizon antaŭ 2 tagoj. Restas nur 300L$ (pli-malpli 1 €). Ne indas donaci, al Wikimedia, pro tro alta makleraĵo.

1.3 La grupo “Esperanto-Komunumo” daŭre ekzistos kaj restas plene uzebla, sed malaperos la kategorioj “estraranoj” kaj”amikoj”. Aperas nova kategorio “spertuloj”. Kasisto Citron ne plu aktivos, sed ni ne povas forigi tiun rolfiguron, ĉar ĝi estas, por la platformo Dua Vivo, “posedanto de la grupo”.

1.4 La konstruaĵoj kaj aliaj objektoj en Esperanto-Lando laŭeble revenos al siaj respektivaj posedantoj, aŭ perdiĝos. Bv kontakti sufiĉe frue la ĝisnunan administranton de Esperanto-Lando, se io via estas tie. 1.5 La retpaĝo https://duavivo.wordpress.com/ daŭre restos, sed ĝi ne plu reprezentos la eksan societon. Ĝi havos nur informan celon. Ĝin redaktos “spertuloj” de la esperanto-komunumo.

1.6 La paĝo ĉe Facebook, daŭre estos prizorgata de hxocxjo (Jorge Pavón), kiu volonte akceptas kunlaboron.

 

2. Kion fari poste?

2.1 La fino de Esperanto-Lando ne signifas finon de Esperanto en Dua Vivo.

2.1 Esperantista aktivado daŭre okazos en Dua Vivo, sed la mardaj kaj dimanĉaj kunvenoj translokiĝos al Aŭroro, insulo de Dorina kaj Babilonto. Ne estos kotizoj, sed ili povos ricevi mon-donacojn.

2.2 Kreo de rolo de “spertulo” : En ĉi tiu nova etapo ekzistos nek estraro nek prezidanto. Aktivaj membroj estas invitataj aldoni la etikedon “helpanto” aŭ “spertulo”. Tiu estu rolfiguruo kun sperto en Dua Vivo, kiu pretas bonvenigi novulojn, respondi demandojn, disvastigi informon eksteren, solvi problemetojn ktp. Ili povos eksigi, por difinota tempo aŭ definitive, avatarojn de la grupo en ekstremaj kazoj se tiu rolfiguro damaĝus la amikecan kunvivadon. Helpantoj/spertuloj tute ne celas esti prezidanta aŭ aŭtoritata gvidado. Cyril Svoboda, Hxocxjo kaj Babilonto Karu akceptas esti “spertuloj”.

2.4 Nur helpantoj/spertuloj havos administrajn rajtojn en la blogo https://duavivo.wordpress.com/ Kiel Escepto, Dorina rajtas publikigi specialan afiŝon, kun fotoj pri Esperanto-Lando.

2.5 Kaze de neceso, ĉiu aktiva membro povos proponi kunvenon por ĉiuj anoj de la grupo, por pritrakti specifa(j)n temo(j)n.

2.6 Ni emfazas ke ĉiu ano de la grupo rajtas proponi kaj organizi aktivaĵojn.

2.7 La lando “Aŭroro” plu aperos en la serĉilo de Dua Vivo, kiam oni tajpos “Esperanto”

 


Transkribo de la kunveno

Afiŝita de: hxocxjo | 22.07.2019

GRAVA ANONCO. Kunveno 28an de julio

Karaj membroj kaj geamikoj

Ne ekzistas sufiĉaj monrimedoj por daŭre pagi la luadon de Esperanto-Lando. En la lastaj jaroj malkreskis la aktivado, kaj iĝas pli malfacile havi sufiĉe da lernantoj por rekomenci la kursojn. En pasintaj okazoj, ni sukcesis peti pli da mono de niaj membroj, sed evidentiĝis ke tio estas nur provizora solvo. Ne estas dezirinde aŭ juste peti 348 eŭrojn jare kiam nur estas kelkaj aktivaj membroj kaj maloftaj vizitantoj. Ni dankas la subtenon de ĉiuj kiuj kontribuis, kaj ebligis tiujn 10 jarojn de funkciado (sen kalkuli la antaŭan klubon) , el kiuj ni certe konservas bonajn memorojn. Tio ne signifas la malaperon de esperantista aktivado en Dua Vivo, sed nova etapo. Ni konservu la amikecon kaj homajn rilatojn. Ni ne havos apartan esperantan landon, sed daŭre povas renkontiĝi en aliaj lokoj.

Pro tio ni kunvokas kunsidon, la dimanĉon, 28an de Julio, je la 19a ( Centra Eŭropa horo) por aŭskulti vin kaj aprobi, modifi, aŭ malaprobi la sekvajn proponojn. Se vi ne povas veni, bv sendi viajn komentojn kaj (mal)aprobojn al Casisto Citron.

 

PROPONOJ

 

1.Malfondo de Esperanto-Lando

1.1 Post fino de la luperiodo (8an de aŭgusto), Esperanto-Lando fermiĝos.

1.2 Se restas lindenoj en la kaso, tiuj estos donacataj al fondaĵo Wikimedia, kiu zorgas pri Vikipedio.

1.3 La grupo “esperanto-Komunumo” daŭre ekzistos kaj restas plene uzebla kiel nuntempe.

1.4 La konstruaĵoj kaj aliaj objektoj en Espèranto-Lando laŭeble revenos al siaj respektivaj posedantoj, aŭ perdiĝos.

1.5 La retpaĝo https://duavivo.wordpress.com/ daŭre restos, sed ĝi en plu reprezentos la eksan societon. Ĝi havos nur informan celon. Ĝin redaktos “helpantoj” de la esperanto-komunumo.

1.6 La paĝo ĉe Facebook, daŭre estos prizorgata de hxocxjo (Jorge Pavón), kiu volonte akceptas kunlaboron.

 

2. Kion fari poste?

2.1 La fino de Esperanto-Lando ne signifas finon de Esperanto en Dua Vivo.

2.1 Esperantista aktivado daŭre okazos en Dua Vivo, sed la mardaj kaj dimanĉaj kunvenoj translokiĝos al aliaj landoj. Venis du proponoj: Dorina kaj Babilonto proponas okazigi ilin en ilia insulo Auroro, kaj Cyril ankaŭ povus disponigi malgrandan spacon. Ne estos kotizoj, sed ili povos ricevi mon-donacojn.

2.2 Kreo de rolo de “helpanto” aŭ “spertulo” : En ĉi tiu nova etapo ekzistos nek estraro nek prezidanto. Aktivaj membroj estas invitataj aldoni la etikedon “helpanto” aŭ “spertulo” . Tiu estu homo kun sperto en Dua Vivo, kiu pretas bonvenigi novulojn, respondi demandojn, disvastigi informon eksteren, solvi problemetojn ktp. Ili povos eksigi, por difinota tempo aŭ definitive, avatarojn de la grupo en ekstremaj kazoj se tiu homo damaĝus la amikecan kunvivadon. Helpantoj/spertuloj tute ne celas esti prezidanta aŭ aŭtoritata gvidado. Konvenas almenaŭ 3 homoj en tia rolo.

2.4 Nur helpantoj/spertuloj havos administrajn rajtojn en la blogo https://duavivo.wordpress.com/

2.5 Kaze de neceso, ĉiu aktiva membro povos proponi kunvenon por ĉiuj anoj de la grupo, por pritrakti specifa(j)n temo(j)n.

2.6 Ni emfazas ke ĉiu ano de la grupo rajtas proponi kaj organizi aktivaĵojn.

Afiŝita de: hxocxjo | 21.08.2018

Rekomenco de kurso

Karaj lernemuloj!

Pro la longdaŭra varmego ĉie en Eŭropo, mi proponas, ke la rekomenco de LINGVOKURSO POR KOMENCINTOJ estu nur en septembro.

Mi afable petas ĉiujn, bonvolu informi, aŭ konfirmi, ĉu vi daŭre emas partopreni la lingvokurson, kiu – same kiel antaŭe – okazos ĈIUSEMAJNE DIMANĈE, inter la 20.00 – 21.00 MET / 11.00 – 12.00 AM DuaViva Tempo.

Vian anoncon, aliĝon aŭ interesiĝon sendu en NOTKARTO aŭ en INTERNA MESAĜO al Dorina Landar.

Ĝis la rekomenco de la kurso, okazos daŭre Babilrondoj, ĉiam dimanĉe kaj marde, en la kutima tempo, al kiuj ni atendas ĉiujn, kiuj deziras refreŝigi aŭ gardi sian lingvokonojn.

Mi deziras al vi agrablan daŭrigon de la somero!

Kun salutoj, Dorina

Afiŝita de: hxocxjo | 21.03.2018

Nova kurso en Second Life (Dua Vivo)

Snapshot_001

La Esperanto-Kumunumo en Second life (Dua vivo) ĝoje anoncas la okazigon de kurso por homoj kiuj jam havas bazan konon de esperanto kaj volas plibonigi sian nivelon ĝis meza kapablo (B2 laŭ la Eŭropa Referenckadro). Ni ankaŭ konatiĝos kun la esperanta literaturo, historio kaj komunumo.

Tempo kaj horo: ĉiudimanĉe, ekde la 25a de marto 20.00 a horo (MET Mez-Eŭropa Tempo). Atentu ke tiu estas la tago de la horŝanĝo. La lecionoj daŭras 60 minutojn. Ni petas la partoprenantojn esti akurataj.

Loko: Esperanto-lando

La kurso estas senpaga. Nur necesas senkoste membri en la Esperanto-Komunumo ĉe Dua vivo, sed ni dankas donacon por helpi la komunumon plu lui sian terenon.

Rajtas aliĝi kiuj jam kapablas kompreni kaj uzi simplajn frazojn en esperanto. Vi bezonas aŭskultilon kaj mikrofonon por aktive partopreni.
Se vi neniam uzis Second Life, bonvolu familiariĝi antaŭ la kurso pri la baza funkciado: kiel moviĝi, kiel paroli voĉe, ktp. Ĉi tiu gvidlibro povas helpi vin.

La instruisto estos Dorina Landar. Oni uzos nur esperanton dum la lecionoj. La lernantoj ricevas hejmtaskojn, kiujn foje ili sendos sur notkarto al la instruisto. Dum la lecionoj estos gramatikaj klarigoj kaj taskoj, legado kaj memstara diskuto.

Por pli da informu, kontaktu:

jmatty2000 Resident – ENGLISH
babilonto Karu – DEUTSCH
Dorina Landar – MAGYAR

Afiŝita de: hxocxjo | 20.03.2017

Dua vivo estas tre bona ilo por esperantumado, tamen, la novuloj povas komence trovi ĝin iom kompleksa. Pro tio, ni prezentas novan gvidlibron. Elŝutu ĝin ĉi tie: https://goo.gl/lu9YaT

Vizitu ankaŭ la neoficialan paĝon de la Komunumo ĉe Facebook: https://www.facebook.com/Esperanto-Dua-Vivo-1018410218232418/

portada

Afiŝita de: hxocxjo | 08.03.2016

Internacia Tago de Virinoj

AF E  virina tago dl

La 8a de marto estas rekonita de Unuiĝintaj Nacioj kiel la “Internacia Tago de la virinoj”. Oni speciale memorigas pri la atingoj de tiu “duono de la homaro” kaj la neceso de justa kaj egaleca socio sen diskriminacio pro sekso. Kvankam en multaj landoj oni jam preskaŭ sukcesis, oni ne forgesu ke ankoraŭ restas granda malegaleco en aliaj mondopartoj.

Ĉu la deklaro kaj celebrado de ĉi tiu tago helpas aŭ utilas? Ĉu el ĝi nur al komercistoj aŭ politikistoj? Ĉu en niaj landoj estas plena egaleco? Kiel oni povas havi samtempe familian vivon kaj laboron ekster la hejmo? Pri tiuj temoj ni babilis komforte sidantaj sur nia teraso ĉe E-Lando. Eble la tago estas pli simbola ol utila en la realo, sed ankaŭ ĝi estas preteksto por dialogi kaj pripensi. Ni ne forgesu pri la historio, nek pri virinoj ankoraŭ ne ĝuantaj bazajn homajn rajtojn.

Al ĉiuj virinoj, ni kore deziras feliĉan tagon!

 

 

 

Afiŝita de: hxocxjo | 21.10.2014

Esperanto-Lando daŭre invitas vin

 Aktualigite 25-an de marto 2018


Adreso: http://maps.secondlife.com/secondlife/Heim/80/123/26


  • Babilrondo

Renkontu viajn malnovajn geamikojn aŭ konu homojn el la tuta mondo.
Marde 20:00- 21:00 MET (11:00-12:00 laŭ duaviva tempo)

  • Lecionoj  (komencintoj)

Ni praktikas diversajn aspektojn de la lingvo, sub la gvido de Dorina: gramatikon, vort-trezoron, konversacion, ktp.

Dimanĉe 20:00- 21:00 MET (11:00-12:00 laŭ duaviva tempo)

  •  Aliaj eventoj

Aliĝinte al nia grupo vi ricevos informojn pri eventualaj okazaĵoj. Restu atenta!

Bv. atenti ke la duaviva tempo povas ŝanĝiĝi post la vintra tempokalkulo.

Por profiti pli bone la eblojn de Dua Vivo, estas rekomendita, sed ne deviga, uzado de mikrofono kaj kap-aŭskultiloj.

Tiel funkcias unu el la lekcionoj en nia klubo

Tiel funkcias leciono en nia klubo ĉe Esperanto-Lando

Older Posts »

Kategorioj