Afiŝita de: hxocxjo | 20.03.2017

Dua vivo estas tre bona ilo por esperantumado, tamen, la novuloj povas komence trovi ĝin iom kompleksa. Pro tio, ni prezentas novan gvidlibron. Elŝutu ĝin ĉi tie: https://goo.gl/lu9YaT

Vizitu ankaŭ la neoficialan paĝon de la Komunumo ĉe Facebook: https://www.facebook.com/Esperanto-Dua-Vivo-1018410218232418/

portada

Advertisements
Afiŝita de: hxocxjo | 08.03.2016

Internacia Tago de Virinoj

AF E  virina tago dl

La 8a de marto estas rekonita de Unuiĝintaj Nacioj kiel la “Internacia Tago de la virinoj”. Oni speciale memorigas pri la atingoj de tiu “duono de la homaro” kaj la neceso de justa kaj egaleca socio sen diskriminacio pro sekso. Kvankam en multaj landoj oni jam preskaŭ sukcesis, oni ne forgesu ke ankoraŭ restas granda malegaleco en aliaj mondopartoj.

Ĉu la deklaro kaj celebrado de ĉi tiu tago helpas aŭ utilas? Ĉu el ĝi nur al komercistoj aŭ politikistoj? Ĉu en niaj landoj estas plena egaleco? Kiel oni povas havi samtempe familian vivon kaj laboron ekster la hejmo? Pri tiuj temoj ni babilis komforte sidantaj sur nia teraso ĉe E-Lando. Eble la tago estas pli simbola ol utila en la realo, sed ankaŭ ĝi estas preteksto por dialogi kaj pripensi. Ni ne forgesu pri la historio, nek pri virinoj ankoraŭ ne ĝuantaj bazajn homajn rajtojn.

Al ĉiuj virinoj, ni kore deziras feliĉan tagon!

 

 

 

Afiŝita de: hxocxjo | 21.10.2014

Esperanto-Lando daŭre invitas vin


 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Heim/80/123/26


  • Babilrondo

Renkontu viajn malnovajn geamikojn aŭ konu homojn el la tuta mondo.
Ĉiu-vendrede je la 20:30 MET (11:00-12:00 laŭ duaviva tempo)

  • Lecionoj  (progresantoj)

Ni praktikas diversajn aspektojn de la lingvo, sub la gvido de Dorina: gramatikon, vort-trezoron, konversacion, ktp.

Marde 20:00- 21:00 MET (11:00-12:00 laŭ duaviva tempo)

  •  Aliaj eventoj

Aliĝinte al nia grupo vi ricevos informojn pri eventualaj okazaĵoj. Restu atenta!

Bv. atenti ke la duaviva tempo povas ŝanĝiĝi post la vintra tempokalkulo.

Por profiti pli bone la eblojn de Dua Vivo, estas rekomendita, sed ne deviga, uzado de mikrofono kaj kap-aŭskultiloj.

Tiel funkcias unu el la lekcionoj en nia klubo

Tiel funkcias leciono en nia klubo ĉe Esperanto-Lando

Afiŝita de: aleksandro | 12.03.2014

Ĝisdatigo

La lando floras!  Multaj partoprenis la lastan lecionon.  Ankaŭ granda babilrondo okazis vendredon kun sep homoj, sed neniu fotis ĝin.

kurso 4.3.2014_002

La distingita instruistino Dorina parolas laŭte por esti aŭskultebla de la granda aŭdantaro.

kurso 4.3.2014_003

Atendante la trajnon…

Snapshot_003

Kiel diras la afiŝoj en esperanto-lando, ĉiuj esperantistoj estas invititaj al la festoj en aŭroro.  Ŝajnas ke la lasta estis bonega!

Snapshot_003

Ĝis revido en Esperanto-Lando!

Afiŝita de: aleksandro | 16.02.2014

Klasoj daûras!

Bonan tagon al ĉiuj esperantistoj!

La blogo ne estis ĝisdatigita dum iom da tempo, sed la esperanto-komunumo estas tamen forta!  Dorina Landar instruas kurson por progresantoj – komencintoj, kaj babilrondoj okazas ĉiuvendrede.

Afiŝita de: babilonto | 19.01.2014

Ĉu vi ankoraŭ deziras apogi Esperanto-Landon

Amikoj kaj Apogantoj
Ĉu vi ankoraŭ deziras apogi Esperanto-Landon per memvola kotizo?
La kotizoperiodo januaro-februaro-marto komenciĝas jam, kaj ni bonvenigas kaj dankas vian subtenon.
Apogantoj:
A-landanoj L$ 3000 (= US$ 12 = 9 eŭroj)
B-landanoj L$ 2000 (= US$ 8 = 6 eŭroj)
Amikoj:
minimume L$ 600 (= US$ 2,40 = 1,80 eŭroj)
Vi povas pagi rekte al Kasisto Citron, aŭ per la aŭtomato en Esperanto-Lando. Se vi preferas, eblas pagi ankaŭ al nia konto  duvi-d ĉe UEA.  Se vi pagas ekstere de Dua Vivo, informu nian kasiston pri tio per retpoŝto: esperantokomunumo-ĉe-gmail.com
Ni volonte akceptas ankaŭ pli malaltan sumon, vi povos pagi al nia donaco-korbo „Tip-Jar“ apud la enirejo.
|

http://slurl.com/secondlife/Heim/80/123/26

Afiŝita de: dorina2009 | 27.01.2013

ĈU LERNI PLU EN DUA VIVO?

Ne estis granda surprizo, sed mi fariĝis ege trista, eksciinte, ke Lariko ne plu gvidos la mardajn kursojn.

Ŝi ja pravas: Ne estis senchave prepari ĉiam novan materialon por 2 – 3 homoj.

Tio pensigis min: ĉu tiuj esperantistoj, kiuj ĉie ĉiam elmontras sian esperantistecon, eĉ tri horojn semajne ne kapablas dediĉi… do,  ni diru: pri sia lingvoevoluo. Aŭ por iu pli sindonema afero: por tio, ke plu ekzistu instruado, babilado, esperanto-renkontiĝoj en Dua Vivo.

Ĉu vere finiĝos ne nur la eblo de virtualaj renkontiĝoj, sed ankaŭ la unikaj ebloj de lernado, lingva praktikado de Esperanto? Mi ne povas, ne volas kredi tion.

Mi volas fari ankoraŭ ĉion eblan… kaj se eĉ tiel ne…

Mi ja jam enketis pri eko de nova kurso, kaj la respondoj estis grandparte pozitivaj. Kaj tio kuraĝigis min, verki kaj dissendi tiun ĉu alvokon, kun konkretaj proponoj.

Se estos almenaŭ dek aliĝintoj (tiam mi povos kalkuli je 5 partoprenantoj, en optimuma kazo), okazos la sekva kurso:

Nivelo:  Komencinto. Tio signifas, ke necesas kompreni simplajn frazojn en Esperanto, kaj ankaŭ respondi ilin, kaj skribe, kaj voĉe, ne estas problemo se kun eraroj. La aliĝinto povu prezenti sin, (voĉe) paroli pri si, pri la farmilio, laboro, lernado, loĝloko.

Temoj: Ripeto de simplaj, kun aldono de novaj gramatikaĵoj, gramatikaj taskoj, lego- kaj parolekzercoj, preparo kaj prezento de dialogoj pri la ĉiutaga vivo. En tiu ĉi kadro, foje okazos ankaŭ prelegoj, en nivelo por progresantoj.

Tago kaj tempo: La lecionoj daŭros 1 horon kaj 15 – 20 minutojn, ĉiumarde, je la 11h30 AM, DV-tempo, tio signifas, ke ekde la 20h30 laŭ Mez-eŭropa Tempo (MET), kiu validas inter alie por Francio, Germanio, Italio, Hungario.

Financoj: Ĝis nun, kaj ankaŭ estonte la kursoj en DV estis – estos senpagaj. Estas tamen nia tasko pripensi kaj solvi la eblon de renkontiĝoj, komunaj lernadoj, prelegoj, ktp – por kiuj donis kaj ankoraŭ donas eblon nia bela Esperanto-Lando. Do, estu plu nia tasko apogi ĝin, laŭ niaj ebloj…

Komenco de la kurso:  La 12an de februaro, mardon. Ĉar la kurso komenciĝos je la 110h30 AM, la aliĝontoj alvenu je la 11h00, laŭ Mez-Eŭropa Tempo je la 20h00.

Loko: Lernejo de Esperanto-Lando (Esperanto-Lando, Heim (91, 129, 26)

Por aliĝi al la kursoj, necesas, ke vi havu rolfiguron („avatar”) en Dua Vivo (Second Life), pri aliĝo, partopreno, ktp vi povas legi en diversaj lingvoj ĉe ligilo: http://secondlife.com/

Fine mi petas ĉiujn kiuj povas, disvastigi tiun ĉi informon.

Mi esperas, ke ni povos komenci denove kurson marde.

La supraj ne tuŝas la jam (de pli ol 2 jaroj) ekzistantan kurson, jam por progresantoj, ĉiulunde, al kiu kompreneble eblas ĉiumomente aliĝi, se la lingvonivelo konvenas por la aliĝonto (legu: https://duavivo.wordpress.com/2012/08/17/plia-kurso-por-progresantoj/).

 

Afiŝita de: berginodale | 30.12.2012

Ĉu vi ankoraŭ apogas nin?

Ĉu vi ankoraŭ deziras apogi Esperanto-Landon per memvola kotizo? La kotizoperiodo januaro-marto komencas nun, kaj ni bonvenigas kaj dankas vian subtenon.

Apogantoj:
A-landanoj L$ 3000 (= US$ 12 = 9 eŭroj)
B-landanoj L$ 2000 (= US$ 8 = 6 eŭroj)

Amikoj:
minimume L$ 600 (= US$ 2,40 = 1,80 eŭroj)

Vi povas pagi rekte al Kasisto Citron, aŭ per la aŭtomato en Esperanto-Lando. Se vi preferas, ankaŭ eblas pagi al nia konto duvi-d ĉe UEA. Se vi pagas ekstere de Dua Vivo, informu nian kasiston pri tio per retpoŝto: esperantokomunumo-ĉe-gmail.com

Pli da informoj vi trovas en nia regularo.

Nome de Kasisto Citron,
Bergino Dale

Afiŝita de: dorina2009 | 17.08.2012

PLIA KURSO POR PROGRESANTOJ

…kaj bedaŭrinde ĉesos kurso por komencantoj.

La regularaj grupmembro de grupo „ALTERNATIVA KURSO POR KOMENCANTOJ” estas jam en nivelo B2 (meza nivelo), pri kiu ili faris sukcesan prov-ekzamenon, en DV.

Tiel estas senutile, ke ili plu partoprenu kursojn en komenca nivelo.

Aliflanke, dum la lastaj monatoj ne estis partoprenantoj en komenca nivelo.

Tio signifas, ke post interparolo kun la (ĝenerale) tre malmultaj partoprenantoj de la grupo, ni decidis, ke la

„ALTERNATIVA KURSO POR KOMENCANTOJ”

estos tamen grupo POR PROGRESANTOJ, kaj bedaŭrinde ĝi NE FUNKCIOS POR KOMENCANTOJ.

 

DATO KAJ TEMPO:

Kiel antaŭe:  LUNDE,

en la tempo: 21.00 (Tokio/Seŭlo), 5.00 (DV), 14.00 (MET), laŭ somera tempo

(dum la vintra periodo: 22.00 (Tokio/Seŭlo), 24.00 (Kanbero), 5.00 (DV), 15.00 (MET)).

EKDE LA 27A DE AŬGUSTO, LUNDON

 

LOKO:

En la Lernejo de Esperanto-Lando

 

TEMOJ

estas ĉiutagaj, por alkutimiĝi al sendependa kaj senĝena esprimkapablo, unuavice voĉe, riĉigi la vorttrezoron, precizigi, eventuale kompletigi gramatikajn konojn.

 

ALIĜO, PARTOPRENO

estas senpaga. La partoprenantoj komprenu simplajn frazojn, kaj povu diri simplajn frazojn, konu bazan gramatikon. La partoprenantoj NEPRE havu bone FUNKCIANTAN KAPAŬSKULTILON, por povi aktive partopreni en la lecionoj.

 

 

Kursgvidanto: Dorina Landar

Afiŝita de: dorina2009 | 31.05.2012

POR TESTI VIAN LINGVOSCION

Ĉu vi deziras testi vian lingvokonon?

Ĉu vi deziras aliĝi al esperantlingva KER-ekzameno?

Nun en Dua Vivo okazos PREPARIGAJ EKZAMENOJ, kiuj simulas la KER-ekzamenojn.

Vi povas testi vian lingvokonon, nivelon en tri niveloj, sen iu ajn risko!

 

SKRIBAJ PARTOJ:

BAZA NIVELO B1

Disdono de taskofolioj  – Dorina Landar – 4an de junio, lundon,  14h00 MET

Korekto de la taskoj – Renato Corsetti / Dorina Landar – 11an de junio, lundon, 14h00 MET

 

MEZA NIVELO B2

Disdono de taskofolioj  – Dorina Landar – 2an de julio, lundon,  14h00 MET

Korekto de la taskoj – Renato Corsetti / Lariko Melnik  – 9an de julio, lundon, 14h00 MET

 

SUPERA NIVELO C1

La ekzamenado okazos en septembro, la dato estos komuniakata en julio.

 

PARTOPRENO LA EKZAMENOJN

En la ekzamenoj rajtas ĉiuj partopreni, kiuj aliĝas – sendepende de niveloj, aniĝo en grupoj, ktp.

 

La ekzamenoj estas senpagaj por APOGANTOJ kaj AMIKOJ de la grupo: ESPERANTO-KOMUNUMO

Kiuj ne estas Apogantoj aŭ Amikoj, pagas minimuman aliĝkotizon,

en mono valida en DuaVivo, Lindenoj.

B1: 50, L – (proksimume = 0,17€)

B2: 12 5 L – (proksimume = 0,43€)

C1: 300 L – (proksimume = 1,03€)

La aliĝkotizon necesas pagi al Dorina Landar.

En la disdono de la taskoj, kaj en la ekzamenado rajtas partopreni nur la aliĝintoj al la koncerna nivelo.

Okaze de disdono de la taskoj, la aliĝintoj ricevos informon pri la ekzameno.

Se la indikita tempo tute ne konvenas por vi, bonvolu tion anonci al Dorina Landar.

 

PAROLAJ EKZAMENOJ

La ekzamenoj okazos antaŭvideble en oktobro kaj novembro, 2012

 

KIEL FARIĜI APOGANTO AŬ AMIKO? Legu la artikolon: https://duavivo.wordpress.com/2012/04/01/ne-estas-aprila-serco/

 

Older Posts »

Kategorioj